0
Find produkt
 

Servicebetingelser for TOTAL SERVICE og UDVIDET SERVICE

Gældende pr. april 2023

1.

Aftalegrundlag

Disse vilkår er gældende ved indgåelse af aftale om serviceaftalerne "TOTAL SERVICE" og "UDVIDET SERVICE" mellem Design Cykler ("Design Cykler") og en forbruger ("Kunden").
1.1. Disse vilkår udgør sammen med Design Cyklers faktura og servicehæfte det samlede aftalegrundlag mellem Design Cykler og Kunden.

TOTAL SERVICE vilkår

2.

BESKRIVELSE (TOTAL SERVICE)

2.1. "TOTAL SERVICE" er en kombination af et køb af en cykel og en servicepakke (”TOTAL SERVICE”), som Kunden kan erhverve sig i én samlet transaktion. Kunden kan finansiere TOTAL SERVICE ved at indgå en separat aftale med Santander Consumer Bank AS ("Santander") eller vælge at købe det kontant.
"TOTAL SERVICE" kan kun købes på udvalgte elcykler.
2.2. TOTAL SERVICE består af:
 • Køb af en cykel
 • TOTAL Service- & Fordelspakke (afsnit 4) og periodiske eftersyn (afsnit 5)
 • BYT TIL NY (afsnit 6) (OBS: Betingelser gælder)
3.

PERIODEN (TOTAL SERVICE)

3.1. TOTAL SERVICE-aftalen løber over en periode på 36 måneder fra købsdatoen (”TOTAL SERVICE-perioden”), hvor Kunden har mulighed for at betale TOTAL SERVICE kontant eller med finansiering over 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder via en separat aftale med Santander. Købsdatoen er specificeret på fakturaen udstedt i forbindelse med købet. Det præciseres at TOTAL SERVICE-perioden er på 36 måneder fra købsdatoen, uagtet hvor mange måneder Kunden eventuelt måtte have valgt at finansiere købet over.
3.2. Efter 23 måneder fra købsdatoen og op til 26 måneder efter købsdatoen, vil Kunden have mulighed for at benytte ”BYT TIL NY”-ordningen (afsnit 6), såfremt Kunden har overholdt alle sine forpligtelser overfor Santander i henhold til kreditaftalen beskrevet i afsnit 7, herunder betalt alle forfaldne ydelser rettidigt. Herefter vil der blive indgået en ny TOTAL SERVICE-aftale, som vil være gældende i en periode på 36 måneder fra købsdatoen for den nye cykel jf. afsnit 3.1. Den nye TOTAL SERVICE-aftale vil blive indgået på de til enhver tid gældende vilkår for nye TOTAL SERVICE-aftaler.
3.3. Såfremt Kunden ikke vælger at gøre brug af ”BYT TIL NY”-ordningen, vil TOTAL SERVICE-aftalen fortsætte indtil udløbet af de 36 måneder fra købsdatoen, jf. afsnit 3.1.
4.

TOTAL SERVICE- & FORDELSPAKKE

Cyklen er dækket af "TOTAL Service- & Fordelspakke" i hele TOTAL SERVICE-perioden, indtil udløbet af de 36 måneder fra købsdatoen, jf. afsnit 3.1. Kunden vil kunne udnytte "TOTAL Service- & Fordelspakke" hos de til enhver tid værende Design Cykler forhandlere ("Design Cykler Forhandler"). "TOTAL Service- & Fordelspakke" omfatter følgende:
 • Stramning og smøring af cykelkæde
 • Finjustering af gear og bremser
 • Smøring af udvendige bevægelige dele
 • Sikkerhedstjek af cyklen
 • Pumpning af dæk
 • Udskiftning af sliddele jf. afsnit 5.2
 • Årstidspleje jf. afsnit 5.4
 • BYT TIL NY cykel efter 24 måneder jf. afsnit 6
 • Rabataftale jf. afsnit 4.1
 • Gratis Bikekey de første 12 måneder jf. afsnit 4.2
4.1. Som en del af TOTAL Service- & Fordelspakke indgår en rabataftale, hvor Kunden kan opnå 10 % rabat på vejledende priser på alle former for cykeltilbehør, tøj og sko hos en hvilken som helst Design Cykler Forhandler indtil udløb af TOTAL SERVICE aftalen jf. afsnit 3.1. Det præciseres, at rabataftalen ikke omfatter rabat på elektronisk udstyr, såsom cykelcomputere og batterier.
4.2. Som en del af TOTAL Service- & Fordelspakke medfølger en gratis Bikekey i 12 måneder fra registreringsdatoen hos Bikekey. Dette inkluderer et Bikekey mærkat som kan klistres på cyklens stel samt et værdibevis, som indtastes når Kunden registrerer sig som bruger hos Bikekey. Ved registrering hos Bikekey, kan Kunden indtaste sine betalingsoplysninger til eventuelle fremtidige betalinger. Såfremt Kunden ønsker at fortsætte sin registrering i Bikekey cykelregistret efter de 12 måneder, afregner Kunden selv med Bikekey. Læs mere om Bikekey her: www.bikekey.com
5.

PERIODISKE EFTERSYN (TOTAL SERVICE)

5.1. I TOTAL SERVICE-aftalen er der inkluderet periodiske eftersyn i løbet af TOTAL SERVICE-perioden jf. afsnit 3.1.
I løbet af TOTAL SERVICE-perioden vil cyklen blive kaldt til service med følgende intervaller, hvor cyklen vil blive gennemgået i henhold til retningslinjerne fastlagt i servicehæftet:
 • 2 måneder efter købsdato
 • 9 måneder efter købsdato
 • 16 måneder efter købsdato
 • 23 måneder efter købsdato
 • 29 måneder efter købsdato
 • 35 måneder efter købsdato
5.2. Kunden vil, på de periodiske eftersyn jf. afsnit 5.1, vederlagsfrit få udskiftet cyklens sliddele såfremt det af en Design Cykler Forhandler vurderes som en nødvendighed på grund af almindeligt slid.
Batteriet vil dog kun kunne udskiftes, hvis batteriets spænding er under 75 %, målt af en Design Cykler Forhandler, og hvis Kunden har behandlet batteriet efter producentens anvisninger, som udleveres sammen med cyklen.

Sliddele vil ikke blive udskiftet alene på baggrund af kosmetiske fejl såsom ridser. Pludseligt opståede skader, f.eks. skader som følge af at cyklen vælter, bliver påkørt, udsat for hærværk eller lignende, betragtes ikke som almindeligt slid.
5.3. Sliddele vil kunne udskiftes vederlagsfrit af en Design Cykler Forhandler, under hele TOTAL SERVICE-perioden, såfremt sliddelene ikke længere er funktionsdygtige, og dette af en Design Cykler Forhandler vurderes at være som følge af almindeligt slid.
Kunden bedes rette henvendelse til en Design Cykler Forhandler, straks Kunden konstaterer, at cyklen ikke er fuldt funktionsdygtig.
5.4. I forbindelse med de periodiske eftersyn vil der udføres årstidspleje (”Årstidspleje”) som, udover smøring af cykelkæden og udvendige bevægelige dele, også omfatter vinterklargøring, herunder frostbeskyttelse af gear- og bremsekabler, samt forårsklargøring, herunder kæderensning for vejsalt og sand. Årstidsplejen udføres på to af de i afsnit 5.1 nævnte intervaller afhængigt af hvad der af en Design Cykler Forhandler, vurderes som mest hensigtsmæssigt i forhold til købsdatoen jf. afsnit 3.1.
5.5. Periodiske eftersyn kan udføres af enhver Design Cykler Forhandler for den cykel som er omfattet af TOTAL SERVICE-aftalen.
5.6. Såfremt den købte cykel, omfattet af TOTAL SERVICE, bortkommer, f.eks. som følge af tyveri, kan værdien af den tilbageværende periode på TOTAL Service- & Fordelspakke (jf. afsnit 4) og periodiske eftersyn (jf. afsnit 5), anvendes som rabat ved køb af en ny TOTAL SERVICE-aftale. Rabatbeløbet kan opgøres til 1/36 af nyprisen for TOTAL Service- & Fordelspakke (jf. afsnit 4) og periodiske eftersyn (jf. afsnit 5), for hver måned der resterer af TOTAL SERVICE-perioden. Rabatbeløbet for de resterende måneder af den eksisterende aftale på TOTAL Service- & Fordelspakke og periodiske eftersyn kan blive fratrukket prisen for den nye TOTAL SERVICE-aftale.
5.7. Såfremt intervallerne på de periodiske eftersyn i afsnit 5.1 ikke overholdes, bortfalder retten til at udnytte ”BYT TIL NY”-ordningen i afsnit 6.
6.

BYT TIL NY (TOTAL SERVICE)

6.1. Det er muligt for Kunden at returnere den købte cykel og indgå en ny TOTAL SERVICE-aftale efter 23 måneder fra købsdatoen og op til 26 måneder efter købsdatoen, såfremt Kunden har overholdt alle sine forpligtelser overfor Santander i henhold til kreditaftalen beskrevet i afsnit 7, herunder betalt alle forfaldne ydelser rettidigt (”BYT TIL NY”).
6.2. I forbindelse med ”BYT TIL NY” returneres den købte cykel til en Design Cykler Forhandler, hvor en ny TOTAL SERVICE aftale indgås på en ny cykel i en periode på 36 måneder som beskrevet i afsnit 3. Den nye TOTAL SERVICE aftale vil blive indgået på de til enhver tid gældende vilkår for nye TOTAL SERVICE aftaler.
6.3. Såfremt Kunden vælger at benytte BYT TIL NY, vil Kunden opnå en rabat på 1/3 af den tilbageleverede cykels pris ved køb af en ny cykel med TOTAL SERVICE. Det præciseres, at den tilbageleverede cykels pris er specificeret på fakturaen udstedt i forbindelse med købet af cyklen, og at rabatten kun kan anvendes ved køb af en ny cykel med TOTAL SERVICE.
6.4. Såfremt Kunden har indgået en kreditaftale med Santander på den nu tilbageleverede cykel, står Kunden selv for at indfri de resterende ydelser af kreditaftalen indgået med Santander (jf. afsnit 7), såfremt Kunden ønsker dette. Ønsker Kunden at finansiere købet af den nye cykel med TOTAL SERVICE indgås en ny kreditaftale med Santander, i henhold til afsnit 7.
6.5. Hvis Kunden har givet samtykke hertil, vil Kunden efter ca. 23 måneder efter indgåelse af aftalen om TOTAL SERVICE, modtage en e-mail eller SMS fra Design Cykler. Beskeden vil informere om muligheden for at udnytte BYT TIL NY ved henvendelse til en Design Cykler Forhandler.
6.6. For at udnytte BYT TIL NY-ordningen skal følgende betingelser være opfyldt
6.6.1. Den tilbageleverede cykel skal have fulgt alle serviceeftersyn i henhold til afsnit 5.
6.6.2. Den tilbageleverede cykel har alene har været anvendt til det formål, som cyklen er beregnet til. Dette betyder f.eks., at en alm. cykel ikke må have været anvendt til mountainbike-kørsel eller lignende aktiviteter
6.6.3. Den tilbageleverede cykel afleveres i god stand og uden skader eller øvrige mangler udover almindeligt slid og ælde.
6.6.4. Kunden har inden for rimelig tid rettet henvendelse til en Design Cykler Forhandler, hvis cyklen har været udsat for en skade eller ikke er fuldt funktionsdygtig.
6.6.5. Faktura og servicehæfte skal medbringes, og servicehæftet skal afleveres til en Design Cykler Forhandler sammen med den tilbageleverede cykel.
6.6.6. Kunden skal være i stand til at indgå en ny kreditaftale med Santander, herunder at Kunden igen kan kreditgodkendes, eller betale TOTAL SERVICE kontant.
6.6.7. Såfremt den tilbageleverede cykel er finansieret med Santander, skal de første 23 ydelser i kreditaftalen med Santander i henhold til afsnit 7 være betalt, og Kunden skal have overholdt alle sine forpligtelser overfor Santander i henhold til kreditaftalen beskrevet i afsnit 7, herunder betalt alle forfaldne ydelser rettidigt.
6.7. Eventuelt ekstra tilbehør der er monteret på den cykel, der tilbageleveres, vil blive afmonteret og monteret på den nye cykel, medmindre det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at montere det på den nye cykel. I så fald vil ekstra tilbehøret blive udleveret til Kunden.
6.8. Såfremt Kunden ikke vælger at udnytte BYT TIL NY, vil TOTAL SERVICE-aftalen fortsætte indtil udløbet af 36 måneder efter købsdatoen.
7.

FINANSIERING (TOTAL SERVICE)

7.1. Såfremt finansiering er valgt, vil prisen for købet af TOTAL SERVICE finansieres af Santander. Kunden har mulighed for at få finansieret hele beløbet eller betale enten cyklen eller TOTAL Service- & Fordelspakke og de periodiske eftersyn kontant, således at finansieringsaftalen med Santander kun gælder resten af TOTAL SERVICE-aftalen.
7.2. Kunden indgår en separat kreditaftale med Santander, der strækker sig over en periode på 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder, valgt af Kunden. Kreditgodkendelse af Santander er en af betingelserne for at Kunden kan indgå kreditaftalen med Santander. Såfremt Kunden ikke kan eller ønsker at indgå en kreditaftale med Santander, er det muligt for Kunden at indgå en aftale om TOTAL SERVICE, forudsat at den betales kontant.
8.

REKLAMATION (TOTAL SERVICE)

8.1. Købelovens regler om 2 års reklamationsret gælder.
8.2. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Design Cykler inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Kundes krav bortfalder ved for sen reklamation.
8.3. Er cyklen mangelfuld, foretager Design Cykler reparation eller omlevering af cyklen, såfremt det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Design Cykler. Design Cykler forbeholder sig retten til at levere en anden cykel af tilsvarende kvalitet og karakteristika, såfremt den mangelfulde cykel er udgået af sortimentet hos den Design Cykler Forhandler, cyklen er indleveret hos. 
8.4. Design Cykler kan kræve at Kunden betaler omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller reparation, såfremt Kundens reklamation er uberettiget.
8.5. Enhver forkert anvendelse og/eller tilsidesættelse af brugsanvisninger eller retningslinjer fra Design Cykler eller cyklens producent vil ikke udgøre en mangel, og mangelskrav bortfalder såfremt der er foretaget ændringer eller fejlindgreb udført af Kunden.
8.6. Hvis Kunden og Design Cykler ikke kan nå til enighed om Kundens reklamation, kan Kunden indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se www.kfst.dk.
9.

KLARGØRING OG LEVERING (TOTAL SERVICE)

9.1. Klargøring og udlevering af cyklen kan tage 1-8 hverdage, hvis varen er på lager hos en Design Cykler Forhandler. Såfremt cyklen bestilles hjem fra et fjernlager, kan dette tage yderligere 2-7 hverdage. Således kan der gå op til 15 hverdage fra aftalen om TOTAL SERVICE indgås, til cyklen kan udleveres til Kunden.
9.2. Design Cykler kan i specifikke tilfælde have længere klargørings- og leveringstider, som vil blive oplyst i forbindelse med købet.
9.3. Cyklen udleveres i Design Cyklers fysiske butik, hos den Design Cykler Forhandler hvor handlen er indgået, hvis ikke andet er aftalt. Er handlen foregået på Design Cyklers webshop www.designcykler.dk leveres cyklen med den valgte leveringsmetode.
10.

PERSONDATA (TOTAL SERVICE)

10.1. Kundens personoplysninger vil blive behandlet af Design Cykler, med henblik på at gennemføre købet, oprette serviceaftale, muliggøre brugen af rabataftale hos Design Cykler Forhandler og tilbyde finansiering af Kundens køb. For at oprette finansieringsaftalen, herunder for at vurdere Kundens kreditværdighed, vil almindelige kontaktoplysninger, CPR-nr., kopi af billedlegitimation, kontonummer og kreditramme blive videregivet til Santander. Læs mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, og dine rettigheder i den forbindelse på www.designcykler.dk/shop/terms.html.

UDVIDET SERVICE vilkår

11.

BESKRIVELSE (UDVIDET SERVICE)

11.1. "UDVIDET SERVICE" er en serviceaftale, som Kunden kan erhverve sig ved køb af en ny cykel. Det præciseres at UDVIDET SERVICE alene kan erhverves ved køb af en ny cykel.
11.2. UDVIDET SERVICE består af:
 • UDVIDET SERVICE-pakke (afsnit 13)
 • Periodiske eftersyn (afsnit 14)
12. PERIODEN (UDVIDET SERVICE)
12.1. UDVIDET SERVICE-aftalen løber over en periode på 24 måneder fra købsdatoen (”UDVIDET SERVICE-perioden”), hvor Kunden har mulighed for at betale UDVIDET SERVICE kontant eller med finansiering over 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder via en separat aftale med Santander. Købsdatoen er specificeret på fakturaen udstedt i forbindelse med købet. Det præciseres at UDVIDET SERVICE-perioden er på 24 måneder fra købsdatoen, uagtet hvor mange måneder Kunden eventuelt måtte have valgt at finansiere købet over.
13. UDVIDET SERVICE-pakke
13.1. Ved køb af UDVIDET SERVICE i forbindelse med køb af en ny cykel, er den købte cykel dækket af "UDVIDET SERVICE-pakke" i hele UDVIDET SERVICE-perioden, indtil udløbet af de 24 måneder fra købsdatoen, jf. afsnit 12.1. Kunden vil kunne udnytte "UDVIDET SERVICE-pakke" hos de til enhver tid værende Design Cykler forhandlere ("Design Cykler Forhandler"). "UDVIDET SERVICE-pakke" omfatter følgende:
 • Stramning og smøring af cykelkæde
 • Finjustering af gear og bremser
 • Smøring af udvendige bevægelige dele
 • Sikkerhedstjek af cyklen
 • Pumpning af dæk
 • Reparationer jf. afsnit 13.2
13.2. Kunden kan vederlagsfrit få udført reparationer af cyklen der er dækket af UDVIDET SERVICE-aftalen i hele UDVIDET SERVICE-perioden. Det præciseres at UDVIDET SERVICE-aftalen dækker over arbejdslønnen i forbindelse med eventuelle reparationer og ikke sliddele samt andre materialer.
14. PERIODISKE EFTERSYN (UDVIDET SERVICE)
14.1. I UDVIDET SERVICE-aftalen er periodiske eftersyn inkluderet i løbet af UDVIDET SERVICE-perioden jf. afsnit 12.1.
I løbet af UDVIDET SERVICE-perioden vil cyklen blive kaldt til service med følgende intervaller, hvor cyklen vil blive gennemgået i henhold til retningslinjerne fastlagt i servicehæftet:
 • 2 måneder efter købsdato
 • 9 måneder efter købsdato
 • 16 måneder efter købsdato
 • 23 måneder efter købsdato
14.2. Periodiske eftersyn kan udføres af enhver Design Cykler Forhandler for den cykel som er omfattet af UDVIDET SERVICE-aftalen.
15. PERSONDATA (UDVIDET SERVICE)
15.1. Kundens personoplysninger vil blive behandlet af Design Cykler, med henblik på at gennemføre købet, oprette serviceaftale og tilbyde finansiering af Kundens køb. For at oprette finansieringsaftalen, herunder for at vurdere Kundens kreditværdighed, vil almindelige kontaktoplysninger, CPR-nr., kopi af billedlegitimation, kontonummer og kreditramme blive videregivet til Santander. Læs mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, og dine rettigheder i den forbindelse på www.designcykler.dk/shop/terms.html.